Pàgines

divendres, 9 de març de 2018

ANY 2018DESPRÉS   DE  LA   MORT   D'EN   MIQUEL   PARETS,   FUNDADOR  EN   UN   CERT   SENTIT    DE  "MALLORCA-BURUNDI"
no   he   sabut    afegir  res   més   a   "aquest  blog"...

UNA   REFERÈNCIA...:

2013   desembre:  COMENTARIS   SEBASTIÀ   SALOM
Es tanca una etapa de cooperació de Mallorca Missionera amb Burundi i se’n comença una de nova.
Fa ja més de 50 anys, els primers missioners mallorquins a Burundi foren el P. Jaume Moragues (que aleshores pertanyia a la Congregació dels anomenats Pares Blancs), el P. Guillem Estrany (de l’Orde dels Clergues Regulars Teatins) i Mn. Miquel Parets (prevere diocesà de Mallorca). A través d’ells la diòcesi de Mallorca va signar l’any 1965 un compromís amb el bisbe de la diòcesi de Gitega d’enviar capellans diocesans mallorquins per servir una o dues parròquies a Burundi.
Els preveres mallorquins es comprometien en principi a residir a Burundi durant cinc anys. I d’aquesta manera una trentena de preveres diocesans mallorquins es rellevaven i varen dedicar uns anys de la seva vida a servir un dels països més pobres de la Terra.
Uns anys després d’aquell primer compromís, l’any 1973, la Congregació de les Germanes de la Caritat de Mallorca envià també a Burundi una comunitat de religioses per ajudar en tasques d’assistència mèdica, de promoció humana i d’ajuda als més pobres. Des de llavors fins a l’octubre de 2013 una comunitat de Germanes de la Caritat ha acompanyat els preveres mallorquins a les diferents parròquies que han servit.
La presència d’una comunitat de capellans i d’una comunitat de religioses mallorquines a Burundi s’ha mantingut constant durant tots aquests anys, excepte durant dos anys (des del mes d’agost de 1986 fins al desembre de 1988) per l’expulsió del país de tots els missioners i la seva posterior readmissió.
Actualment, donada la manca de vocacions sacerdotals i religioses a Mallorca, el Bisbe amb el seu Consell Episcopal i també el Consell General de les Germanes de la Caritat de Mallorca, han hagut de prendre la dolorosa decisió de no poder seguir mantenint una comunitat de preveres i de religioses a Burundi.
Però Mallorca Missionera continua present a Burundi. Es comença una nova etapa de cooperació de Mallorca amb Burundi, una mica diferent de l’anterior això sí,. Bàsicament en aquesta nova etapa la cooperació de Mallorca Missionera a Burundi es manté de la manera següent:
1.- Continua present a la parròquia de Rabiro un capellà mallorquí, Mn. Jaume Obrador Adrover, ajudat per un capellà natiu. Continuarà rebent el mateix suport espiritual, anímic i econòmic de Mallorca Missionera.
2.- Les Germanes de la Caritat de Mallorca continuen també presents a Burundi a través d’una Congregació diocesana de Germanes de la Caritat de Burundi per servir Burundi, fundada per les mateixes religioses mallorquines. De moment ja són una trentena de religioses natives distribuïdes en sis comunitats situades a diferents parròquies. Les Germanes de la Caritat de Mallorca s’han compromès a ajudar-les des de la distància i visitant-les periòdicament.
SEMPRE   REFERÈNCIA   A:


MALLORCA-BURUNDI

BURUNDI NOTÍCIES

VIATGES   AFRICANS


enllaç   a  :

CARRERS DE MANACOR